Bleskozvody

Bleskozvod by mal byť hlavnou súčasťou každého domu. Nečakajte až si Vás blesk nájde a zapáli Vám strechu nad hlavou. Bleskozvody sú dobrou a zároveň dávno overenou ochranou proti bleskom. Ochrana objektu pred prepätím spôsobeným bleskom, je investicia, ktorá sa v porovnaní s nebezpečenstvom vyplatí.

Realizujeme:
– nezáväzná cenová ponuka po obhliadke objektu zdarma
– dodanie a montáž bleskozvodov
– servis a rekonštrukcie starých bleskozvodov
– montáž aj na ťažšie dostupné strechy pomocou lezeckej techniky
– revízie

Výhody montáže bleskozvodov od nás:
– profesionálne vyškolení pracovníci
– kvalitná a zodpovedná montáž
– montáž bleskozvodu podľa časových možností zákazníka
– individuálna cenová ponuka
– meranie a vystavenie revíznej správy
– materiál dodávaný za nákupné ceny

U bleskozvodov, tak ako u iných elektroinštalácií je treba realizovať pravidelné kontroly a revízie. Zabezpečujeme východiskové, periodické aj mimoriadne revízie.