Elektroinštalácie Trnava

Ponúkame Vám kompletné realizácie a riešenia v elektroinštaláciách rodinných domov, bytov, výrobných priestorov… Či už potrebujete vymeniť osvetlenia, zásuvky alebo máte problém v domácnosti, sme Vám k dispozícii.


Naša ponuka prác:

– cenová ponuka zdarma po obhliadke objektu

– návrh a realizácia elektroinštalačných prác

– rekonštrukcie starých hliníkových elektroinštalácií výmenou za medené

– elektroinštalácie domov, bytov, administratívnych budov, výrobných hál…

– elektrické prípojky

– el. podlahové vykurovanie

– infra vykurovanie

decentrálne rekuperácie

– dodávka a montáž interierových a exterierových svietidiel

– senzorové osvetlenie interiérov a exteriérov

– schodiskové automaty

– dátové a televízne rozvody (satelitná TV)

– údržba a oprava elektrických zariadení a rozvodov

– montáž, zapojenie a odskúšanie elektrospotrebičov

– vykonávanie revízií a vypracovanie revíznych správ

– vypracovanie projektových dokumentácií k novým el. prípojkám a ich zmenám